กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์งาน “Thailand InsurTech Fair 2023”โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. กล่าวรายงานถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

โดยผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นายธนาภพ นิรัชพรสกุล รองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงาน กปว. ออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน

ในการชำระหนี้ของกองทุนฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม

อีกทั้งนายนพพล เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมด้วยพนักงาน กปช. มาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงการติดตามเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เกิดจากการทำประกันภัย

ตลอดจนวิธีการตรวจสอบและใช้สิทธิในการขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ประกอบกับทั้งสองกองทุนฯ มีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกอีกมากมายภายในงาน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน