กองทุนประกันวินาศภัยเผยแพร่บทบาทภารกิจองค์กรแก่ปชช.ที่เข้าร่วมในงานส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายนายธนาภพ นิรัชพรสกุล  เจ้าหน้าที่อาวุโส และนายปิยะ ชัยศรี  เจ้าหน้าที่ กองทุนฯ ร่วมงานเปิดโครงการรณรงณ์ส่งเสริมการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ของการประกันภัย พ.ร.บ.และบทบาทภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานได้ทราบมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน