กองทุนประกันวินาศภัยร่วมคปภ.ลงพื้นที่จว.เลยให้ความรู้ประกันภัยชาวเชียงคาน

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์ และนางสาวโสมศิริ ชัยยาศรี เจ้าหน้าที่อาวุโส กองทุนฯร่วมคณะสำนักงานคปภ.พื่อเข้าร่วมงาน สัมมนาในหัวข้อ “ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME” ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย ที่จัดโดยสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงานคปภ.)

เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันวินาศภัย โดยเฉพาะกรณี ผู้เอาประกันภัยทำประกันไว้กับบริษัทที่ปิดตัวไป เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการติดต่อขอรับเงินกรมธรรม์ประกันภัยคืน  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน