กรณีแบบนี้ ไม่ต้องตกอกตกใจไป เรายังมี “กองทุนประกันวินาศภัย”  ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ทำหน้าที่ ให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา “ผู้ซื้อประกัน” หลังจากบริษัทปิดตัวไปอยู่

โดยขั้นแรกเช็กก่อนเลยว่า “ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์” กับบริษัทประกันฯ ที่ปิดตัวไปนั้น หมดสัญญาหรือยัง  ถ้ายังไม่หมดสัญญาการรับประกันภัย  ให้รีบติดต่อไปยัง “กองทุนประกันวินาศภัย” ภายใน 60 วัน เพื่อแสดงตน ว่าเป็น “เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย”  แล้ว “แจ้งเคลมอุบัติเหตุ” ที่เกิดขึ้นกับกองทุนฯ ซึ่ง กองทุนฯ จะทำหน้าที่พิจารณา “จ่ายค่าสินไหม” ให้ผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์ดังกล่าวตามเงื่อนไขกรมธรรม์ภายใต้กฎหมายวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

โดยมีขั้นตอน “ทำเคลม” ที่ “ผู้เอาประกันภัย” จะต้อง “ทำเคลมด้วยตัวเอง” แล้วส่งหลักฐานประกอบการทำเคลม ไปยังกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

และเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้าย กองทุนฯ จะโอนเงินค่าสินไหมที่ผ่านทุกขั้นมาแล้วเข้าบัญชีธนาคารให้กับ “ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์” โดยตรง.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน