กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมงาน “โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ครั้งที่ 4 ปากเกร็ด นนทบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย นำโดย นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมจัดงานกับ คปภ. ใน “โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ได้รับโอกาสในสิทธิ ขั้นพื้นฐานของตนเอง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน