นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในการเปิดที่ทำการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 999/2 ถนนสี่แยกตากสิน (โครงการไอริช) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

   โดยทางสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) ได้ดำเนินการจัดซื้ออาคารเพื่อเป็นที่ทำการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

โดยภายในอาคารสามารถรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงระบบประกันภัยของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

การให้คำปรึกษาแนะนำต่าง ๆ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่กองทุนประกันวินาศภัยในการเป็นหน่วยงานที่ช่วยรับคำขอชำระหนี้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์อีกทางที่ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของกองทุนประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน