กองทุนประกันวินาศภัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยททางถนน วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ร่วมงานเสวนา “เรื่อง สิทธิเด็กไทยกับความปลอดภัยทางถนน” และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ปาฐกถาพิเศษ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เรื่อง สิทธิและความปลอดภัยทางถนน ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์ พนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ในการชำระหนี้ของกองทุนฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวเหมาะสม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน