นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นั้น ทางกองทุนประกันวินาศภัยได้เข้ามาเป็น “ผู้ชำระบัญชี” ตามกฎหมายพร้อมกำหนดให้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยทั้งของบริษัทอาคเนย์ฯและไทยประกันภัย มายื่นขอรับชำระหนี้กับกองทุนประกันวินาศภัยภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นั้น

ซึ่งล่าสุดทางบริษัทอาคเนย์ฯ มีเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยมายื่นขอรับชำระหนี้รวมกว่า 269,000 ราย มูลหนี้รวม 31,800 กว่าล้านบาท  

ส่วนบริษัทไทยประกันภัยมีเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยมายื่นขอรับชำระหนี้รวมกว่า 81,000  ราย มูลหนี้รวม 40,000 กว่าล้านบาท 

และเมื่อรวมมูลหนี้ทั้งหมดของทั้ง 2 บริษัทอยู่ที่ประมาณ 72,000 กว่าล้านบาท โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเริ่มทยอยจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของทั้งบริษัทอาคเนย์ฯละไทยประกันภัย ได้ในเดือนกันยายน 2565 นี้เป็นต้นไป

นายชนะพล กล่าวด้วยว่า สำหรับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยกว่า 300,000 ราย รวมมูลหนี้กว่า 13,000 ล้านบาท ทางกองทุนฯ ได้เริ่มทยอยจ่าย เจ้าหนี้ตามสัญญาของบริษัท เอเชียประกัยภัย เมื่อเดือนเมษายน 2565 ส่วนบริษัท เดอะวัน ประกันภัย เริ่มทยอยจ่ายเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน