กองทุนประกันวินาศภัยร่วมงานเปิดโครงการ  “Training for the Trainers ประจำปี 2563”

กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.)โดย นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะองค์กรให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศัยให้ยั่งยืน

ได้เข้าร่วมงานเปิดโครงการ“Training for the Trainers”ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563   จังหวัดเพชรบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน