กองทุนประกันวินาศภัย ผนึก กองทุนประกันชีวิต หน่วยงานเครือข่าย ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ส่งเสริมความรู้ ประชาชนทุกระดับได้เข้าถึงระบบประกันภัย

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนฯได้ลงพื้นที่ วัดท่ามะนาว ตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองทุนประกันชีวิต และหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ให้ประชาชนทุกระดับได้เข้าใจและเข้าถึงระบบประกันภัยรวมถึงตระหนักถึงคุณค่า ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และปกป้อง คุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภค ให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนาเครือข่ายประกันวินาศภัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน