“กองทุนประกันวินาศภัย” มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน เร่งจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ฯ ประกันภัยถูกปิด “สัจจะ” และ “เจ้าพระยา” เพิ่มอีก

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย (บอร์ด) ได้พิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชน หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่ม และอนุมัติให้จ่ายแล้วกว่า ๒,๐๐๐ คำขอ

ทำให้วันนี้ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีเอกสารครบถ้วนและได้รับการอนมัติจ่ายเงินค่าสินไหมแล้วรวมยอดประชาชน หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนถึง ๗,๒๓๑ คำขอ ส่วนกรณี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด และ บริษัท เอ.พี.เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งกองทุนฯ ดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินส่วนที่เหลือจากที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีได้ดำเนินการจ่ายเจ้าหนี้แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดมีจำนวนเพิ่มเป็น ๑,๒๙๔ คำขอ

“สำหรับการติดตามผู้ยื่นคำขอ (เจ้าหนี้) ของกองทุนประกันวินาศภัย ให้มาขอรับเงินยังคงมีต่อเนื่อง แต่วันนี้ก็ยังปรากฏว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีที่เริ่มประกาศให้มารับเงินจนถึงปัจจุบัน ยังคงมีเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินแต่ยังไม่ติดต่อขอรับเงินเป็นจำนวน ๗,๗๕๐ ราย” นางวราภรณ์กล่าว และว่า

 โดยตลอดปี ๒๕๖๒ บอร์ดกปว.ได้เร่งรัดให้กองทุนประกันวินาศภัยพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชน หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยโดยเร็ว และให้เพิ่มช่องทางการติดตามเงินคืนให้มากยิ่งขึ้น ทางกองทุนประกันวินาศภัยจึงได้จัดทำโปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ขึ้น แล้วได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองทุน www.gif.or.th และบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนหรือเจ้าหนี้ฯ ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ สามารถคลิก ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติเงิน ได้ที่โปรแกรมการค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ สามารถคลิกได้ที่ลิ้งค์นี้ https://1th.me/kB8Ac 

สำหรับประชาชนที่เคยแจ้งค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยแล้วยังไม่ได้รับเงิน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ว่ามีเงินที่พึงได้อยู่กับกองทุนประกันวินาศภัยหรือไม่เช่นกันโดยคลิก ที่โปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความตามลิ้งค์ นี้ https://generalif.appspot.com/claims/enquiry หรือสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลย

 

 

 

โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต

                                                                                                                   โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ

                                                                                                                                           โปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ  

อนึ่ง กองทุนประกันวินาภัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยกองทุนจะพิจารณาจำนวนเงินที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มาจากผู้ชำระบัญชีแล้วรวมกับจำนวนเงินที่กองทุนจะพิจารณาจ่ายตามจำนวนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน