กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงานและให้ความรู้ด้านการประกันภัยในโครงการ“คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563” ครั้งที่ 3  ปากเกร็ด นนทบุรี  

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมาย ให้นางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร กองทุนฯ และนายกันตธัช ปทุมนุกูลศรี เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมงาน เปิดโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563” ครั้งที่ 3 ที่มีดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ

 เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่กลุ่มผู้พิการ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน