OCEAN LIFE ไทยสมุทร พัฒนาบุคลากรเติมความรู้จาก Google

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต พร้อมรับการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้เดินหน้าพัฒนาความทันสมัยให้บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสร้างความโดดเด่นในรูปแบบที่แตกต่าง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า  โดยคุณอังคณา โรจน์เพ็ญเพียร Business Strategy Manager – Google Marketing Solutions ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “Winning Digital in the future with Google” ให้กับพนักงานและผู้บริหาร นำทีมโดยคุณเปี่ยมศิริ ตันติ์สุวรรณา ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส ซึ่งในปัจจุบัน Google Properties มี 7 แพลตฟอร์มหลักที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านคน นับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปต่อยอดในการออกแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ ก้าวสู่ความเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน