กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Green 4 good ปี 2”ครั้งที่ 6

บมจ. กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดกิจกรรม “Green4good ปีที่ 2” ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภคบางเขน เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องพื้นฐานการออมอย่างถูกต้อง และความสำคัญของสุขภาพผ่าน “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” จากวัสดุรีไซเคิล และต่อยอดสร้างรายได้เสริม โดยมุ่งหวังให้น้องๆ มีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com