กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Green 4 good ปี 2”ครั้งที่ 6

บมจ. กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดกิจกรรม “Green4good ปีที่ 2” ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภคบางเขน เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องพื้นฐานการออมอย่างถูกต้อง และความสำคัญของสุขภาพผ่าน “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” จากวัสดุรีไซเคิล และต่อยอดสร้างรายได้เสริม โดยมุ่งหวังให้น้องๆ มีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน