ไทยซัมซุงและซัมซุงประกันชีวิตเกาหลีร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร

กับโครงการ Green Global Project…We love Thailand ครั้งที่ 10

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ประเทศเกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวรกว่า 2,000 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ชลบุรี ในโครงการ “Green Global Project…We love Thailand” ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 10 ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและคืนความสมดุลแก่ระบบนิเวศป่าชายเลนของไทย และยังเป็นการรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมในครั้งนี้ มีพนักงานจิตอาสาของซัมซุงประกันชีวิตที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีและพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุงประกันชีวิต รวมกว่า 50 คน ร่วมลงมือลงแรงปลูกต้นโกงกางและต้นแสมอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ นักเรียน และปรับปรุงรั้วสนามกีฬาในร่มให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา อีกด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน