กู้เงินธนาคารซื้อบ้าน…แล้วทำไมยังต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มอีก…???

หลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่า การขอกู้เงินหรือขอสินเชื่อบ้านกับธนาคาร

ทำไมธนาคารยังต้องให้ผู้กู้ซื้อประกันชีวิตเพิ่มอีกในเมื่อมีบ้านค้ำประกันสินเชื่ออยู่แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.

ในฐานะองค์กร ที่กำกับดูแลบริษัทประกันชีวิตให้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เหตุผลว่า

กรณี “ผู้กู้” ต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่ม เพราะว่า ประกันชีวิตที่เราซื้อนั้นจะให้ “ความคุ้มครองชีวิต” ของ “ผู้กู้”

กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และไม่สามารถ “ผ่อนชำระเงินกู้” ต่อไปได้

เมื่อไม่สามารถ “ผ่อนชำระเงินกู้” ต่อไปได้  “กรมธรรม์ประกันชีวิต” ที่ซื้อไว้จะเข้ามาทำหน้าที่ “ให้ความคุ้มครองสินเชื่อบ้าน” แทนทันที

เพื่อบ้านหลังนั้นจะได้ไม่ตกไปอยู่กับธนาคารเจ้าของเงิน

นี่คือข้อดีของการซื้อประกันชีวิตเพิ่ม เพราะครอบครัวของเราที่อยู่ข้างหลัง

จะได้อาศัยอยู่อย่างสบายใจและไม่ต้องผ่อนชำระอีกต่อไปนั่นเอง.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน