กรณี “ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์”  กับบริษัทประกันวินาศภัย แล้วต่อมา ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกปิดกิจการไป แล้ว “ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์” ที่ยังอยู่ในระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนั้น จะสามารถเรียกร้องขอรับเงินคืนได้หรือไม่? 

 คำตอบคือ…ได้!!

โดยที่ “ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์” กับ บริษัทประกันฯ ที่ถูกปิดตัวไป และ ยังไม่หมดสัญญาการรับประกันภัย ก็จะต้องรีบติดต่อไปยัง “กองทุนประกันวินาศภัย”  ภายใน 60 วัน เพื่อแสดงตน ว่าเป็น “เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย”  

 

หลังจากนั้นให้ดำเนินการตาม “ขั้นตอนยื่นขอรับเงินคืน (กรณีบริษัทประกันถูกปิดตัว) ซึ่งเป็นเงินค่าเบี้ยที่จ่ายไปทั้งหมดลบออกจากเงินค่าเบี้ยที่ได้คุ้มครองไปแล้วกี่เดือน “เงินที่เหลือ” ก็จะเป็น “เงินคืน” จากกองทุนฯ  แล้วผู้เอาประกันฯ จะได้รับการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวความคืบหน้าจากกองทุนประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงาน จนผ่านการพิจารณาครบสมบูรณ์แล้ว ผู้เอาประกันฯ ก็จะได้รับอนุมัติเงินคืน

และเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนสุดท้ายกองทุนฯ จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารให้กับ “ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์” โดยตรง  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนประกันวินาศภัย   เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และ โทรศัพท์ 02 791 1444  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน