รถ 2 คันมีประกันภัยครบถ้วนชนกัน ผู้เสียหายรับการชดใช้จากกรมธรรม์ อย่างไร?

เพิ่มเพื่อน

กรณีรถ 2 คันมีประกันภัย “ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจ” ครบถ้วนแล้วเกิดเหตุชนกัน…ทางผู้เสียหายมีสิทธิ์รับการชดใช้จากกรมธรรม์อย่างไร?  โดย อาจารย์ลือชัย ศรีงิ้วราย อาจารย์ประจำสถาบันประกันภัยไทย (Tii : ทีไอไอ)  

จากเหตุการณ์โดยสรุป รถปิกอัพชนกับรถพ่วง 22 ล้อที่จังหวัดชัยภูมิ แล้วมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ต่อกรณีดังกล่าว

รถปิกอัพ มี ประกันพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามกฎหมายถูกต้องและมีประกันภาคสมัครใจอยู่ด้วย 

ส่วน รถพ่วง 22  ล้อ ก็มีประกันพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามกฎหมายถูกต้องเหมือนกัน โดย ส่วนหัวมีประกันพ.ร.บ. 1 ฉบับ ส่วนหางพ่วงมีประกันพ.ร.บ. 1 ฉบับและส่วนหัวก็มีประกันภาคสมัครใจอยู่ด้วย

ฉะนั้นทั้งรถทั้ง 2 ฝ่ายมีประกันภัยครบถ้วน 

สำหรับวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีวิธีดูได้ 3 กรณีด้วยกันดังนี้

กรณีแรก ถ้ารถปิคอัพ เป็นฝ่ายประมาท การเรียกร้องค่าสินไหมทำได้อย่างไร? หรือจะมีการชดใช้อย่างไร? 

กรณีที่ 2 ถ้า รถพ่วง 22 ล้อ เป็นฝ่ายประมาท จะมีการชดใช้อย่างไร? 

กรณีที่ 3 ถ้า ทั้ง 2 ฝ่าย (รถปิคอัพ+รถพ่วง 22 ล้อ) มีส่วนประมาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจะมีการชดใช้ค่าสินไหมกันอย่างไร? 

อาจารย์ลือชัย กล่าวว่า มาดู กรณีแรก ก่อน ถ้ารถปิคอัพ เป็นฝ่ายประมาท การชดใช้สินไหมเป็นอย่างไร?  

รถปิกอัพ มี ประกันภาคบังคับคือ พ.ร.บ. และ “ผู้รับเงิน” คือ “ทายาทของคนขับที่ประมาท” ซึ่งมีสิทธิ์เรียกร้อง “ค่าสินไหมทดแทน” จากกรมธรรม์พ.ร.บ.ของรถปิกอัพในส่วนของ “ค่าเสียหายเบื้องต้น” 

เนื่องจากในกรมธรรม์พ.ร.บ.บอกไว้ว่า  “ผู้ประสบภัย” ที่อยู่ในรถคันไหนให้เรียกร้อง ” จากกรมธรรม์ของรถคันนั้น

ฉะนั้น พ.ร.บ.ภาคบังคับของรถปิกอัพจะทำงานก่อน   โดย “ทายาทคนขับรถประมาท”  จะมีสิทธิ์ได้รับในส่วนของ “ค่าเสียหายเบื้องต้น” จำนวน 35,000 บาทเท่านั้น!!

ส่วน “คนที่อยู่ในรถปิกอัพ” อีก 4 คน เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนประมาทด้วยจะได้รับการชดใช้เต็มจำนวนวงเงิน ในความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คือ คนละ 300,000 บาท

ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจจะคุ้มครอง “ผู้ขับประมาท” และ “คนที่อยู่ในรถปิกอัพ” อีก 4 คน ที่ไม่ได้มีส่วนประมาทด้วยจะได้รับการชดใช้อย่างไร? โปรดติดตามตอนต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน