กู้เงินธนาคารซื้อบ้านแล้ว ทำไมยังต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มอีก…???

เพิ่มเพื่อน

หลายคนอาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยภายในใจว่า เวลาขอ “กู้เงิน” หรือขอ “สินเชื่อบ้าน” กับธนาคารแล้ว ทำไม ธนาคารยังต้องให้ “ผู้กู้” ซื้อประกันชีวิตเพิ่มอีก ??  ในเมื่อมีบ้านค้ำประกันสินเชื่ออยู่แล้ว!!!

กรณี “ผู้กู้” ต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่ม เพราะว่า ……ประกันชีวิตที่เราซื้อนั้น…จะให้ “ความคุ้มครองชีวิตของผู้กู้” กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และไม่สามารถ “ผ่อนชำระเงินกู้” ต่อไปได้… 

เมื่อเราไม่สามารถ “ผ่อนชำระเงินกู้” ต่อไปได้  “กรมธรรม์ประกันชีวิต” ที่เราซื้อก็จะเข้ามาทำหน้าที่ “ให้ความคุ้มครองสินเชื่อบ้าน” แทนทันที เพื่อบ้านหลังนั้นจะได้ไม่ตกไปอยู่กับธนาคารเจ้าของเงิน  

ดังนั้น ข้อดีของการซื้อประกันชีวิตเพิ่ม สามารถช่วยให้ครอบครัวของเราที่อยู่ข้างหลังได้อาศัยอยู่อย่างสบายใจและไม่ต้องผ่อนชำระอีกต่อไป.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน