สหประกันชีวิตเปิดบ้านต้อนรับ ICMIF AOA

เพิ่มเพื่อน

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน) ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ สมาพันธ์ประกันภัยสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Cooperative and Mutual Insurance Federation – ICMIF)  โดยพลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ และคณะ ได้เปิดบ้านต้อนรับ เลขานุการบริหาร และรองประธานอาวุโส จาก สมาพันธ์ประกันภัยสหกรณ์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (Asia and Occania Assocaition : ICMIF AOA) ที่เข้ามาเยี่ยมชม และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ณ อาคารสำนักงานบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน