บ.กลางฯร่วมวปส.รุ่น 6 รณรงค์ความปลอดภัยจังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว 2

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)   นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง วปส.รุ่นที่ 6 ร่วมมอบอุปกรณ์กู้ชีพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่ 3 มูลนิธิ ในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วและมอบหมวกนิรภัยจำนวน 250 ใบ ให้แก่ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาในพื้นที่จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายวิรัส ประเสรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ โรงแรมเดอะเวโลแอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มแทรค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

Raveetawan

Blogger Travel : มีความฝันอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่เริ่มตระหนักการ วางแผนชีวิตตั้งแต่วัยน้อยๆทั้งการเก็บออมเงิน ให้ถูกที่ถูกทาง มีเงินใช้อย่างเพียงพอต่อค่าครองชีพ หลังหยุดทำงานเมื่อเข้าสู่วัย 55 ปีไปแล้วและ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรงให้พร้อมอยู่อย่างมาร์ทหลังเกษียณ