มูลนิธินศ.พระปกเกล้าฯสวดมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงร. 9

มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 วันเพื่อเป็นการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าเสมอมา

โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 95 รูป สามเณร 4 รูปและฆราวาสผู้ร่วมแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย ร่วมบำเพ็ญกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ลานพระบรม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน