ประกันภัยภาคบังคับ-สมัครใจที่ต้องชดใช้ให้กับผู้เสียหาย

เพิ่มเพื่อน

อาจารย์ประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่า การประกันภัย เป็นเรื่องใกล้ตัวมากแต่เป็นหลักประกันที่ดีสำหรับเรา ที่ไม่อาจรู้ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา แต่การประกันภัยนั้นจะช่วยเราได้

ทั้งนี้ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จะให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือไม่สูญเสียอวัยวะแต่ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิตกับเราโดยรับความคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท ที่ประกันภัยจ่ายให้กับผู้เสียหาย  แต่ถ้าค่าเสียหายเกินจากนี้จะทำอย่างไรเพราะชีวิตของเราไม่ได้มีมูลค่าอยู่ที่ 300,000 บาท และการบาดเจ็บจะห้ามเจ็บเกิน 80,000 บาทก็ห้ามไม่ได้  

ดังนั้น ถ้ารถคันที่ก่อเหตุหรือมาชนเรา แล้วรถคันนั้นมีประกันภัยทั้ง 2 แบบคือ “ประกันภัยภาคบังคับ”  และ “ประกันภัยภาคสมัครใจ” ด้วย ซึี่งผู้เสียหายได้รับการชดใช้จาก ประกันภาคบังคับแล้วแต่ยังไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือได้รับ 

สิ่งที่เราจะต้องเรียกส่วนที่เกินจาก “ประกันภัยภาคบังคับ” หรือ พ.ร.บ. แล้วก็คือ เรียกค่าเสียหายจาก “ประกันภัยภาคสมัครใจ”   

กรณี “เสียชีวิต” ได้มีคำสั่ง “นายทะเบียน” ระบุไว้ว่า ถ้าเป็น “ประกันภัยภาคสมัครใจ” แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้เสียชีวิตนั้นมีผู้ขาดไร้อุปการะ ทางบริษัทประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคนเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 300,000 บาท

หมายความว่า “ประกันภัยภาคบังคับ” จ่าย 300,000 บาทแล้ว “ประกันภัยภาคสมัครใจ” ต้องจ่ายอีกไม่น้อยกว่า 300,000 บาท เพราะฉะนั้น ถ้ามีผู้เสียชีวิตในประเทศไทยและรถคันที่เกิดเหตุไปชนคนอื่นเสียชีวิตแล้วมีประกันภัยทั้ง 2 แบบ  จะได้รับการชดใช้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 600,000 บาท

ส่วนจะได้มากกว่านี้หรือไม่  ต้องไปดู “กรมธรรม์ภาคสมัครใจ” ด้วยว่า เจ้าของรถซื้อไว้เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าของรถที่หาก ต้องการความคุ้มครองมากก็จ่ายเบี้ยมาก อยากคุ้มครองน้อยก็จ่ายเบี้ยน้อย ทำให้แต่ละกรมธรรม์มีความคุ้มครองไม่เท่ากัน เหมือนกับ “ประกันภาคบังคับ” ฉะนั้น การเจรจารับค่าชดเชยเพิ่มเติม ต้องดูกรมธรรม์เพิ่มเติมด้วย

ส่วนจะเจรจาตกลงเท่าไหร่เป็นเรื่องของเรา เป็นสิทธิของเรา แต่ในส่วนของ ประกันภัย จะดูตาม “ฐานานุรูป” คือ ตามฐานะ ความเป็นอยู่ อาชีพการงาน อายุ ฐานะทางสังคม ของเรานั้นเป็นอย่างไร เขาจะทำหน้าที่เจรจาชดใช้ให้กับเรา เราต้องเจรจาตกลงกับเขา

นี่คือ สาระสำคัญของการประกันภัยรถยนต์ทั้ง 2 ภาคคือ “ประกันภัยภาคบังคับ” และ “ประกันภัยภาคสมัครใจ”.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน