เว็บไซต์ Asiainsurancereview รายงานว่า  CareEdge กลุ่มการวิเคราะห์ที่นำเสนอการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating ) บทวิเคราะห์ การให้คำปรึกษา และบริการด้านความยั่งยืน เผยว่า  เบี้ยประกันภัยธุรกิจใหม่ในตลาดประกันชีวิตของอินเดียในปีงบประมาณเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2567  (ปีงบประมาณ 2568 ) คาดว่าจะดีดตัวขึ้น แม้จะขยับขึ้นด้วยฐานฐานที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าก็ตาม  

 ทั้งนี้ คาดว่า การฟื้นตัวจะเกิดขึ้นหลังจากปีงบประมาณ 2567 (เริ่ม 1เมษายน 2566-31มีนาคม2567) ที่จบปีด้วยตัวเลขบวกเล็กน้อยอันเนื่องมาจากภาครัฐเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ต่างๆ  โดยเบี้ยประกันภัยธุรกิจใหม่ของบริษัทประกันชีวิตในปีงบประมาณ 2567 ที่เพิ่งจบปีไป  ขยายตัวเล็กน้อยเพียง 2.0% เทียบกับการเติบโตถึง 17.9% ในปีงบประมาณ 2566

CareEdge คาดว่า อุตสาหกรรมประกันชีวิตจะเติบโตประมาณ 11-13% ตลอดระยะเวลา3-5 ปีข้างหน้านี้  โดยปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต ได้แก่  การพิจารณารับประกันภัยอย่างรอบคอบ  การขยายตัวของเศรษฐกิจหรือจีดีพี(GDP)  ที่สูง การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ความต้องการแผนการคุ้มครองต่างๆ   กลุ่มประชากรอายุน้อยที่ต้องการความคุ้มครองจากระบบประกันภัยมากขึ้น  และการผลักดันอย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มความคุ้มครองด้านประกันภัย โดยเฉพาะในหมู่ประชากรในชนบทผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  อาทิ  Bima Vaahak และ Bima Sugam , ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้ามากขึ้น

ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณอายุที่มีมากขึ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุ เช่น  ประกันบำนาญ/ ประกันเงินรายปี  ควบคู่ไปกับความพร้อมของกลไกประกันสังคมที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่ในระดับต่ำ และการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการวางแผนการเกษียณอายุ และโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลที่ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ขณะเดียวกัน ก็มีความท้าทายที่สำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตเช่นกัน    ได้แก่ การฉ้อฉลประกันภัย  อัตราการขาดอายุ (lapse ratio ) (เนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทำให้สัญญาประกันภัยขาดอายุและสิ้นผลบังคับ )  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวย และความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ

กระนั้นก็ตาม  อุตสาหกรรมประกันชีวิตโดยรวมมีแนวโน้มเป็นบวกในระยะกลาง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน