รัฐบาลเวียดนามเตรียมลดสัดส่วนหุ้น 2 บริษัทประกันภัยรายใหญ่”บาวเวียด โฮลดิ้งส์-พีวีไอ โฮลดิ้งส์” นักวิเคราะห์คาด เปิดทางต่างชาติหอบเงินซื้อหุ้น เพิ่มสัดส่วนการเป็นเจ้าของ/หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์   เผยกฎหมายเวียดนามเปิดเสรีต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 100%

เว็บไซต์  Asiainsurancereview  รายงานข่าวจากสำนักข่าวเวียดนามว่า รัฐบาลเวียดนามและรัฐวิสาหกิจวางแผนที่จะขายหุ้นบางส่วนในบริษัทประกันภัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บาวเวียด โฮลดิ้งส์ (Baoviet Holdings (BVH)) และบริษัท  พีวีไอ โฮลดิ้งส์(PVI Holdings)

นักวิเคราะห์กล่าวว่า  การขายหุ้นดังกล่าวจะสร้างโอกาสเพิ่มมากขึ้นให้กับนักลงทุนต่างชาติในการนำเงินทุนเข้าสู่ตลาดประกันภัยของเวียดนามทั้งในฐานะผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (strategic partners )  ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามไม่ได้กำหนดเพดานการเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทประกันภัยโดยนักลงทุนต่างชาติ

ในการประชุมสามัญประจำปี 2567 ของบาวเวียด โฮลดิ้งส์   คณะกรรมการบริษัท(บอร์ด) เผยว่า พวกเขาจะจัดทำแผนลดความเป็นเจ้าของของรัฐลง  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2569

Nguyen Dinh An  รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปบาวเวียด โฮลดิ้งส์ คาดว่า สัดส่วนการถือหุ้นของรัฐในบริษัทฯจะอยู่ที่ 65% ของเงินทุนบริษัทจนถึงสิ้นปี 2568 หลังจากนั้นสัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือ 51%

บาวเวียด โฮลดิ้งส์ เปิดเผยแผนการของรัฐบาลที่จะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯในการประชุมสามัญประจำปีในปี 2566

ปัจจุบัน กระทรวงการคลังถือหุ้นบาวเวียด โฮลดิ้งส์ อยู่มากกว่า 482.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 65% ขณะที่  State Capital Investment and Trading Corporation (SCIC) ถือหุ้นอยู่ 22.1 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 3%  

สำหรับบริษัท  พีวีไอ โฮลดิ้งส์   ทางกลุ่มน้ำมันและก๊าซของเวียดนามหรือปิโตรเวียดนาม (Petrovietnam) จะขายหุ้นบางส่วนก่อนสิ้นปี 2568 ตามแผนการปรับโครงสร้างที่ร่างขึ้นมาซึ่งการขายหุ้นจะดำเนินการจนถึงสิ้นปี 2568 ซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลแล้ว

ปิโตรเวียดนามถือหุ้นพีวีไอ โฮลดิ้งส์ มากกว่า 81.9 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 35%  ขณะที่ HDI Global SE ของเยอรมนีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในพีวีไอ โฮลดิ้งส์  โดยถือหุ้นอยู่ 38.89% หรือมากกว่า 91.1 ล้านหุ้น

สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า รัฐยังมีความเป็นเจ้าของในบริษัทประกันภัยอื่นๆ  ในสัดส่วนที่สูงอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท Bao Minh Joint Stock Corporation SCIC  รัฐถือหุ้นมากกว่า 61.1 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 50.7% ของการถือหุ้นทั้งหมด  , บริษัท  Vietnam Agricultural Bank Insurance Joint Stock Company รัฐถือหุ้นอยู่  52.93%   ,   บริษัท  Vietnam National Reinsurance Joint Stock Corporation รัฐถือหุ้นอยู่  40.36% และ BIDV Insurance Joint Stock Corporation รัฐถือหุ้นอยู่มากกว่า  51 %

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน