สำนักข่าวเวียดนาม นิวส์   รายงานว่า บริษัทประกันวินาศภัยของเวียดนามประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1 ปี 2567 คละเคล้ากันไป  โดยหลายบริษัทมีการเติบโตของกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อีกหลายบริษัทมีกำไรลดลง และเผชิญกับความท้าทายต่างๆ

บริษัทประกันวินาศภัยที่มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1 ประสบความสำเร็จอย่างมาก  ได้แก่ บริษัท    Vietnam National Aviation Insurance JSC (AIC)  มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 436 พันล้านดองเป็นเกือบ 500 พันล้านดอง(1,000 ดอง ประมาณ1.4บาท )  หรือเพิ่มขึ้น 63 พันล้านดองเทียบปีต่อปี   กำไรก่อนภาษีและหลังหักภาษี เพิ่มขึ้นเกือบ 50 %  เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1 ของปี 2566 แตะ 10.4 พันล้านดองและ 8.4 พันล้านดองตามลำดับ

AIC มองว่าผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่แตกต่างกันเกิดจากการปรับพอร์ตการลงทุน ส่งผลให้รายได้ทางการเงินและกำไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  โดย ณ  31 มีนาคม ปี 2567 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมมูลค่าถึง 4.1 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 % เทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ขณะที่หนี้สินระยะสั้น มีสัดส่วนอยู่ที่  99 % ของหนี้สินทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้น 10 % จากต้นปี2567

สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่อีก 4 บริษัท  ได้แก่     PVI Holdings (PVI), Báo Long Insurance Corporation (BLI) และ BIDV Insurance Corporation (BIC) มีการเติบโตของกำไรไม่แตกต่างกันตั้งแต่ 40%  ไปจนถึงมากกว่า 50 %    

PVI บรรลุเป้าหมายมีกำไรก่อนหักภาษีมากกว่า 446 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 40.4 %เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1 ปีที่ผ่านมา   ขณะที่ BLI มีกำไรก่อนหักภาษีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 43.4 พันล้านดอง  เติบโต 41.5 %   ส่วน BIC   มีกำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 49 % เกือบ 148 พันล้านดอง  โดย BIC ก็เหมือนกับ AIC   ที่การเติบโตของกำไรเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งรายได้จากธุรกิจประกันภัย (เพิ่มขึ้น 23.3 %) และรายได้จากกิจกรรมทางการเงิน (เพิ่มขึ้น 50.6 % )

อย่างไรก็ดี มีบริษัทประกันวินาศภัยหลายบริษัทที่มีกำไรลดลง อาทิ   Agriculture Bank Insurance Joint Stock Corporation (ABI), Vietnam National Reinsurance Corporation (VNR) และ Báo Minh Insurance Corporation (BMI)

โดย VNR  มีกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากที่สุดถึง  25.3 เป็นมากกว่า 177 พันล้านดอง แม้บริษัทฯจะมีรายได้สุทธิจากธุรกิจประกันภัยเพิ่มขึ้น 7.8 % ก็ตาม แต่มีต้นทุนการดำเนินงานที่สูง อีกทั้งยังประสบกับการสนับสนุนที่จำกัดจากกิจกรรมทางการเงินได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ VNR  

สำหรับ ABI และ BMI เผชิญกับกำไรก่อนหักภาษีลดลงเล็กน้อย โดยลดลง 2.2% และ 1 % ตามลำดับ เทียบเท่ากับ 86.5 พันล้านดองและ 91 พันล้านดอง สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแซงหน้าการเติบโตของรายได้

จากสถิติของ FiinProX ณ ต้นเดือนพฤษภาคม 2567 ระบุว่า  ธุรกิจประกันภัยของเวียดนาม มีกำไรเพิ่มขึ้น 21.1 %

ด้าน Mirae Asset Vietnam Securities (MASVN) ได้ประเมินพัฒนาการโดยรวมของหุ้นประกันภัยหลังจากประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ว่า หุ้นประกันภัยมีการเติบโตที่มั่นคงและสม่ำเสมอ ถือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัย

ในปี 2567 อุตสาหกรรมประกันภัยถูกคาดว่า จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ  ด้วยเงินลงทุนของธุรกิจประกันภัยประมาณ 850.3 ล้านล้านดอง  เพิ่มขึ้น 11.51 %  ซึ่งในปี2567 นี้  ประมาณการ ธุรกิจประกันภัยทั้งระบบจะมีเบี้ยประกันภัยรับสูงถึง 243.5 ล้านล้านดอง  ประกอบด้วย เบี้ยประกันวินาศภัยประมาณ 79.7 ล้านล้านดอง (เพิ่มขึ้น 12 %) และเบี้ยประกันชีวิตประมาณ 163.8 ล้านล้านดอง (เพิ่มขึ้น 5% )

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน