“ฮานอย รี”  ผู้รับประกันภัยต่อหนึ่งเดียวของเวียดนาม เฮสนั่น! ปี 2566 สร้างผลงาน”นิว ไฮ” กำไรสูงสุดในประวัติศาสตร์ 2.56 แสนล้านดองเวียดนาม (10.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  โตถึง35% อานิสงส์เบี้ยโต-คอมไบน์ เรโชหด ตั้งธง! 2567 เติบโตยั่งยืน

เว็บไซต์ AsiaInsuranceReview รายงานข่าวจาก VnExpress International  สื่อในเวียดนามว่า  บริษัทฮานอย รี (Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation (Hanoi Re) ผู้รับประกันภัยต่อสัญชาติเวียดนาม ประกาศผลการดำเนินงานในปี 2566 มีกำไรก่อนหักภาษี 2.56 แสนล้านดองเวียดนาม (10.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 35% เทียบกับปี 2565 ถือเป็นสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ของ ฮานอย รี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯขึ้นในปี 2554   (เดิมชื่อ บริษัท พีวีไอ  รี (PVI Re)  )

ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากฮานอย รี มีจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี  คิดเป็นมูลค่า 2,990 พันล้านดองเวียดนาม (1,000 ดองเวียดนาม ประมาณ 1.46บาท)  ขณะที่อัตราส่วนรวม (combined ratio )  มีสถิติดีขึ้น  อยู่ที่ 94.6%  ลดลงจาก 95.2% ในปี2565   แม้ว่าตลาดประกันภัยทั่วโลกจะเผชิญกับอัตราความเสียหาย ( loss ratios ) ที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลกและความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ตาม

Trinh Anh Tuan ซีอีโอฮานอย รี กล่าวว่า  บริษัทฯมองว่าปี 2566 จะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับตลาดประกันภัยในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ฮานอย รี ได้ใช้โอกาสที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในระหว่างปีเพื่อเพิ่มการลงทุนทางการเงิน เพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยต่อไว้เอง( retention )  และขยายกิจกรรมการรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2567 ปักธง!โตยั่งยืน

สำหรับแนวโน้มในปี2567     Phung Tuan Kien ประธานฮานอย รี กล่าวว่า บริษัทฯมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน  ซึ่งในบริบทของความท้าทายมากมายในตลาดประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ  บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ตั้งแต่ระยะแรกๆ

“เรามุ่งมั่นในการประเมินความเสี่ยงที่เข้มงวด และบทบาทของระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขั้นสูงในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น”

ฮานอย รี จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮานอยตั้งแต่ปี 2563 และรีแบรนด์ในปี 2566 รวมถึงการเปลี่ยนชื่อจากพีวีไอ รีเป็นฮานอย รี

ในปี 2556  ฮานอย รี  ได้เพิ่มทุนเป็น 1,044 พันล้านดองเวียดนามจาก 4.60 แสนล้านดองเวียดนาม ซึ่งเป็นเงินทุนจดทะเบียนเมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี2554

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน