รัฐบาลสิงคโปร์กางสถิติตัวแทนประกันภัย 3ปีย้อนหลังลดลงต่อเนื่อง ปี’66 หด 8.4% เหลือ 17,711 คน   เผยขุมกำลังตัวแทนส่วนใหญ่อายุ 21-40ปี

 เว็บไซต์ Asiainsurancereview รายงานว่า Lawrence Wong  รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวว่า ในปี 2566 จำนวนตัวแทนประกันภัยในสิงคโปร์ลดลง 8.4% อยู่ที่ 17,711 คน เทียบกับในปี2564 มีจำนวน  19,310  คน

รองนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบคำถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตั้งกระทู้ถามไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน

เขาให้ข้อมูลว่า ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนที่ขายทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในปี 2564  มีจำนวน  15,205 คน   ปี 2565 มีจำนวน  14,546 คน  และปี 2566 มีจำนวน 13,934 คน  ขณะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยในปี2564 มีจำนวน   4,105  คน ปี 2565  มีจำนวน  3,915 คนและปี2566 มีจำนวน   3,777 ตามลำดับ

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า  ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนที่ขายทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 40 ปี ทั้งตัวแทนผู้ชายและผู้หญิง  โดยตัวแทนประมาณ 90% เป็นพลเมืองสิงคโปร์ และอีก10% ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (การแจกแจงอายุ เพศ และสัญชาติมีให้สำหรับตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนที่ขายทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเท่านั้น)

แม้ว่าธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore (MAS ) และสมาคมประกันวินาศภัยสิงคโปร์ (General Insurance Association of Singapore (GIA) ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างตัวแทนประกันภัยเต็มเวลา (full-time ) กับตัวแทนพาร์ทไทม์( part-time )  และไม่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาของตัวแทนไว้ก็ตาม  แต่ตัวแทนทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติการศึกษาขั้นต่ำ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน