ไมโครอินชัวรันส์ เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ชี้ดีมานด์พุ่ง เบี้ยถูก เข้าถึงง่าย ขับเคลื่อนเทรนด์บวก คาด2566-2574 โตปีละ 6.2%  “ประกันสุขภาพ” เด่นสุด  “เอเชีย แปซิฟิก”เจ้าตลาด จับตา!แข่งขันดุเดือด

เว็บไซต์ Insurance Business Asia  รายงานถึงรายงานใหม่จากการวิจัยและการตลาดระบุว่า ภาคประกันภัยรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์(Microinsurance ) มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างมาก โดยคาดว่า ระหว่างปี 2566 ถึงปี  2574 อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) จะทะลุ 6.2%

การเติบโตของประกันภัยรายย่อยมีแรงผลักดันมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันประกันภัยที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและราคาไม่แพงเพื่อรองรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชากรที่ด้อยโอกาส ซึ่งในภูมิทัศน์(Landscape)  ทางการเงินทั่วโลกที่กำลังพัฒนา   ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปิดช่องว่างและรับประกันการเข้าถึงบริการทางการเงิน

รายงานระบุว่า รายได้จากตลาดประกันภัยรายย่อยมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงการยอมรับประกันภัยรายย่อยที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ขณะที่ปัจจัยต่างๆ  อาทิ  การขยายโครงการประกันภัยรายย่อย  พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทประกันภัยและสถาบันการเงินรายย่อย( Microfinance Institutions)  และกฎระเบียบที่สนับสนุนของรัฐบาล มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมรายได้ในตลาดประกันภัยรายย่อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่( Emerging Economies)  ประกันภัยรายย่อยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความคุ้มครองจากระบบประกันภัยมีเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน ประกันภัยรายย่อยมีความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงที่หลากหลายทั้งสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน เกษตรกรรม และปศุสัตว์  โดยให้ความคุ้มครองทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคคลทั่วไปและองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอยู่บ่อยครั้ง   ซึ่งแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังตลาดประกันภัยรายย่อยคือความจำเป็นเร่งด่วนในการบรรเทาความไม่แน่นอนทางการเงินที่กลุ่มคนและธุรกิจเหล่านี้ต้องเผชิญ และการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รายงานระบุอีกว่า รากฐานสำคัญของการเข้าถึง การตระหนักรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงิน เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีศักยภาพสำหรับตลาดประกันภัยรายย่อย เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของประกันภัยได้แพร่กระจายไปในหมู่ผู้มีรายได้น้อยและชุมชนด้อยโอกาส ทำให้ความต้องการโซลูชันประกันภัยที่มีราคาสมเหตุสมผลและเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ขณะที่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีมือถือและแพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยขยายการตระหนักรู้ถึงระบบประกันภัยมีมากขึ้น ทำให้บริษัทประกันภัยสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้น

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทประกันภัย  ธนาคารและผู้ให้กู้ยืมเงินระดับจุลภาค (Microfinance) กลายเป็นตัวเร่งสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดประกันภัยรายย่อยให้เติบโตไปข้างหน้า ด้วยการใช้ประโยชน์จากการอยู่ในท้องถิ่นและความไว้วางใจที่ได้รับทำให้ไมโครไฟแนนซ์สามารถทำหน้าที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสำหรับประกันภัยรายย่อย  โดยความร่วมมือไม่เพียงแต่ขยายการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางขึ้นเท่านั้น แต่ยังจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยและความไว้วางใจได้อีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ win-win กับทั้งสองฝ่ายกล่าวคือบริษัทประกันภัยสามารถจะเข้าถึงฐานลูกค้าได้ ส่วนไมโครไฟแนนซ์ก็สามารถขยายบริการให้ครอบคลุมความคุ้มครองด้านการประกันภัยที่สำคัญ

การสนับสนุนจากภาครัฐ

การสนับสนุนของรัฐบาลและกรอบการกำกับดูแลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดประกันภัยรายย่อย โดย นโยบายและกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อบริษัทประกันภัยในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยแก่ประชากรที่ด้อยโอกาส

อย่างไรก็ดี เส้นทางที่ประกันภัยรายย่อยจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางกำลังเผชิญกับความท้าทาย โดยอุปสรรคสำคัญคือความรู้ทางการเงินที่จำกัดและการขาดความไว้วางใจในหมู่ผู้มีรายได้น้อย   ซึ่งความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและข้อสังสัยเกี่ยวกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ประกันภัยขัดขวางไม่ให้บุคคลทั่วไปยอมรับประกันภัยรายย่อย  โดยการเสริมสร้างความไว้วางใจประกันภัยรายย่อยจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่โปร่งใส  เงื่อนไขความคุ้มครองที่ชัดเจน และการส่งมอบผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย  ขณะที่การจัดการกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและความพึงพอใจทางสังคมก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมการยอมรับในประกันภัยรายย่อยเช่นกัน

ประกันสุขภาพ..ยึดมาร์เก็ตแชร์

ในตลาดไมโครอินชัวรันส์  ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพครองความโดดเด่นที่สุด เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของผู้มีรายได้น้อย  โดยประกันสุขภาพได้ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพ  เป็นหลักประกันความปลอดภัยจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิด ขณะที่ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือพีเอ(PA) ที่คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุก็มีศักยภาพในการเติบโตเช่นกัน ในฐานะเครื่องมือคุ้มครองทางการเงินกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

ประกันภัยรายย่อยให้บริการผ่านกลุ่มผู้ให้บริการที่หลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ  ผู้ให้บริการประกันภัยรายย่อยที่สามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ โดยนำเสนอโซลูชั่นการประกันภัยรายย่อยที่ยั่งยืนและให้ผลกำไร  ,ประกันภัยรายย่อยผ่านความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากรัฐบาลเกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับองค์กรช่วยเหลือหรือรัฐบาล

เอเชีย แปซิฟิก..เจ้าตลาด

ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เป็นผู้นำในตลาดประกันภัยรายย่อย เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีประชากรจำนวนมากและศักยภาพของตลาดที่ยังไม่ถูกเจาะหรือยังไม่มีการทำประกันภัยมีเยอะมาก   ขณะที่การใช้ประกันภัยรายย่อยที่เพิ่มมากขึ้นและการตระหนักรู้ทางการเงินที่มีมากขึ้น ทำให้ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่การรวมทางการเงิน ในขณะเดียวกัน ภูมิภาคแอฟริกาก็มีความโดดเด่นในฐานะผู้นำการเติบโต โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ  กรอบการกำกับดูแลที่ส่งเสริมและความพยายามร่วมกันขององค์กรช่วยเหลือต่างๆ ช่วยส่งเสริมการเติบโต

อย่างไรก็ดี  การแข่งขันในตลาดประกันภัยรายย่อยนั้นก็ดุเดือดไม่น้อยทั้งบริษัทประกันภัย สถาบันการเงินรายย่อย องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี  โดยองค์กรเหล่านี้แย่งชิงความโดดเด่นในตลาดด้วยประกันภัยรายย่อยที่สร้างสรรค์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย และความร่วมมือที่มีความหมาย บริษัทที่โดดเด่นได้เติบโตขึ้น โดยตระหนักถึงศักยภาพของประกันภัยรายย่อย และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของตนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการครอบคลุมทางการเงิน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน