อุตสาหกรรมประกันภัยเกาหลีแข็งแกร่ง FSS หน่วยงานกำกับเผย ไตรมาสสาม 2566  CAR Ratio ทั้งระบบเพิ่มขึ้นแตะ 224.2%   เหตุกรมธรรม์ใหม่พุ่ง  หนี้สินหด  สะท้อนสถานะทางการเงินมั่นคง

เว็บไซต์ Insurance Business America รายงานข่าวจาก The Korea Times  สื่อท้องถิ่นในเกาหลีใต้ว่า  หน่วยงานกำกับภาคการเงิน ประกันภัยของเกาหลีใต้ Financial Supervisory Service (FSS) เปิดเผยข้อมูลสถานะการเงินของบริษัทประกันภัยในเกาหลีใต้ ณ  ไตรมาสที่สาม ปี 2566  มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน(capital adequacy ratios)หรือ  CAR Ratio เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 FSS  เผยว่า  ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2566  อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนโดยเฉลี่ยของบริษัทประกันภัยในเกาหลีใต้อยู่ที่ 224.2%  เพิ่มขึ้น 0.6 % จากไตรมาสที่สองปี 2566   ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเนื่องจากสัญญาประกันภัยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่สามและหนี้สินจากสัญญาประกันภัยลดลง ส่งผลให้เงินกองทุนเพิ่มขึ้นตลอดทั้งไตรมาส 

อย่างไรก็ดี แม้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สาม   แต่ก็ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับในไตรมาสที่สองปี 2566 ที่เพิ่มขึ้น  4.7 %    

 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นมาตรการกำกับเงินกองทุนภายใต้มาตรฐานเงินกองทุนประกันภัยของเกาหลีใต้ (K-ICS) ซึ่งเป็นเกณฑ์กำกับเงินกองทุนของเกาหลีใต้ที่บังคับใช้ในปี 2566 โดยมาตรฐานนี้กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องรักษาเงินกองทุนให้เพียงพอเพื่อความมั่นคงทางการเงิน การคลัง

เมื่อพิจารณาจากตัวเลขดังกล่าว พบว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2566 บริษัทประกันชีวิตมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ 224.5% เพิ่มขึ้น 0.2 % จากในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า ขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่ม 1.1 % เป็น 223.8%  

FSS ยังเน้นย้ำว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2566  เงินกองทุนที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัทประกันภัยอยู่ที่ 261.7 ล้านล้านวอน (ประมาณ 1.979 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 2.2 ล้านล้านวอนจากไตรมาสก่อนหน้า( 1,000 วอน ประมาณ 27บาท)  ซึ่งตอกย้ำถึงสถานะทางการเงินโดยรวมและความมั่นคงของภาคประกันภัยของเกาหลีใต้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน