กระทรวงการคลังเวียดนามเล่นบทโหด ยกร่างกฎหมายเพิ่มบทลงโทษความผิดฐานละเมิดขายประกัน เพิ่มค่าปรับคนกลาง/บริษัทประกันขายผิดระเบียบ ทั้งเอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยไม่ตรงข้อเท็จจริง ไม่เปิดเผยข้อยกเว้น ข้อมูลไม่ชัดเจน  ขณะที่นักกฎหมายชี้ ค่าปรับจิ๊บจ๊อย คนทำผิดไม่กลัว  แนะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต

               เว็บไซต์ Asiainsurancereview รายงานข่าวจาก Vietnam Economic Journal สื่อในเวียดนาม ว่า กระทรวงการคลังเวียดนาม กำลังยกร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่มโทษการกระทำความผิดคนกลางและบริษัทประกันภัย ฐานความผิดละเมิดทางปกครองด้านการประกันภัย

               ร่างกฎหมายดังกล่าวได้เสนอให้เพิ่มค่าปรับเป็น 100 ล้านดอง (4,070 ดอลลาร์สหรัฐ) จาก 90 ล้านดอง (1,000 ดอง ประมาณ1.46บาท ) สำหรับความผิดละเมิดด้านการขายประกันภัย  อาทิ   เอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ไม่สะท้อนข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ไม่เปิดเผยข้อยกเว้นและมีข้อมูลไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ซื้อประกันภัยเข้าใจผิดถึงผลประโยชน์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ หรือไม่ได้ระบุว่า ผลิตภัณฑ์ประกันภัยจัดทำโดยบริษัทประกันภัยหรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ เป็นต้น

Vietnam Economic Journal เผยว่า บทลงโทษข้างต้นยังใช้กับการกระทำที่ไม่ได้แสดงให้ลูกค้าและประชาชนเห็นว่า การเข้าร่วมในผลิตภัณฑ์ประกันภัยนั้นไม่ใช่ข้อกำหนดบังคับเพื่อรับบริการอื่น ๆ ของฝ่ายขาย และการขายผลิตภัณฑฑ์ประกันภัยที่พ่วงการลงทุน (investment-linked) ประกันบำนาญ และกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษดังกล่าว

Truong Thanh Duc ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย ANVI กล่าวว่าค่าปรับ 100 ล้านดองไม่เพียงพอที่จะยับยั้งความผิดต่างๆในการละเมิดด้านการขายประกันภัย  โดยทางการจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอื่นๆ เพื่อให้บทลงโทษรุนแรงมากยิ่งขึ้น  เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตประกันภัยของตัวแทนหรือบริษัทประกันภัยที่กระทำความผิด และการเผยแพร่การละเมิดดังกล่าวอย่างกว้างขวาง

“ค่าปรับจำนวนมากเท่านั้นที่จะทำให้บุคคลทั่วไปและตัวแทนประกันภัยไม่กล้ากระทำความผิดหรือเมินเฉยต่อการกระทำความผิด เช่น การบังคับให้ลูกค้าซื้อประกันภัย เป็นต้น”  

               เมื่อเร็วๆนี้  สมาคมประกันภัยเวียดนาม( Vietnam Insurance Association) ได้เปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของอุตสาหกรรมประกันภัยในช่วงครึ่งปีแรก 2566  มีรายได้เบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ  112,741 พันล้านดอง (4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)  ลดลง 5% เทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2565  เป็นผลมาจากเบี้ยประกันชีวิตลดลง 7.9% อยู่ที่ 77,831 พันล้านดอง 

ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตรายใหม่(กรมธรรม์หลัก)ลดลงถึง 31.3% จากช่วงเดียวกันของปี2565 เป็นผลกระทบจากวิกฤติความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันภัยของฝ่ายขายคือตัวแทน นายหน้าและช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ โดยมีลูกค้าหลายรายร้องเรียนกรณีที่เงินฝากเพื่อการออมและเงินฝากเพื่อการลงทุนของพวกเขาถูกเปลี่ยนไปเป็นสัญญาประกันภัยโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์มองว่า แม้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกออกมาค่อนข้างไม่ดีนัก  แต่ด้วยตลาดเวียดนามที่มีประชากร 100 ล้านคน และมีประชากรเพียงประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นที่ถือครองกรมธรรม์ประกันภัย  ดังนั้นตลาดประกันภัยของเวียดนามจึงมีศักยภาพอย่างมากในการเติบโตทั้งในด้านขนาดและคุณภาพ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน