FWD ผนึก TMB จัดงานสัมนาเคล็ดลับการจัดการมรดกและภาษี

เพิ่มเพื่อน

นางสาวสุวิมล ตั้งนิสัยตรง (คนที่ 3 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานประกันชีวิตผ่านธนาคารบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และ นายยืนยง ทรงศิริเดช (คนที่ 4 จากขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการ ลูกค้าธนบดีธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง บริษัทฯ ร่วมเปิดงานสัมนา Investment Talk with Associated Partner(sภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์ (คนที่ 3จากขวา)  นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพกรที่มาแนะนำ เคล็ดลับการจัดการมรดกและภาษี พร้อมแนะนำแบบประกันTMB Wealthy Link ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน