สนง.อัตราเบี้ยประกันวินาศภัยไทยร่วมถกข้อมูลกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเอเชีย 8 ปท.

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB)  เข้าร่วมการประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (2018 IIRFA Steering Committee Meeting) ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 กับองค์กรที่มีภารกิจหลักด้านฐานข้อมูลกลาง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานสำนักงานอัตราเบี้ยประกันภัยใน 8 ประเทศ ได้แก่ General Insurance Rating Organization of Japan (GITOJ) ประเทศญี่ปุ่น Insurance Association of China (IAC) ประเทศจีน India Insurance Bureau (IIB) ปรเทศอินเดีย Korean Insurance Development Institute (KIDI) ประเทศเกาหลีใต้ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ประเทศอินโดนีเซีย Taiwan Insurance Institute (TII) ประเทศไต้หวัน และไทย ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนภาพรวมข้อมูลของตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศสมาชิก และรวมถึงโครงการใหม่ ๆ ที่องค์กรกลางได้ริเริ่มดำเนินการเพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล  มี ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

สำหรับประเด็นในการประชุมหารือในปีนี้ ประกอบด้วย เรื่อง สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น และไต้หวัน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและไต้หวัน การนำ AI Technology และ Blockchain มาใช้ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในจีนและเกาหลี

ดร. จุฑาทอง กล่าวว่า การประชุมในปีนี้ ได้ย้ำถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมประกันภัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการที่ IPRB มีแผนดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกในปี 2562 ได้แก่ ระบบคณิตศาสตร์และบัญชีมาตรฐาน IFRS 17 ซึ่งทาง Korea Insurance Development Institute (KIDI) ได้พัฒนาขึ้น และ แบบจำลองความเสี่ยงภัยพิบัติของ General Insurance Rating Organization of Japan (GIROJ) และทั้ง 2 โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมประกันภัยของไทย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน