สมาคมนายหน้าประกันภัยทำบุญครบรอบ 50 ปี

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” โดยมีคณะกรรมการบริหาร บริษัทสมาชิก คณะผู้บริหาร และพนักงานสมาคมฯ ร่วมในพิธี ณ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร โดยพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาส วัดยานนาวา ได้เมตตารับนิมนต์เป็นประธานสวดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งถวายภัตตาหารเพลแก่พระลูกวัดอีกกว่า 100 รูป

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2512 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหน้าประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยราชการ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะช่วยให้กิจการประกันภัยมีคุณค่าต่อสังคมกว้างขวางยิ่งขึ้น
ในปี 2562 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยจึงมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการแก่สมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความร่วมมือเป็นปึกแผ่นมั่นคง รวมทั้งให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิก ประชนชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของธุรกิจนายหน้าประกันภัยไทยเปรียบดังตราสัญลักษณ์ที่มีลักษณะลายเส้นสำน้ำเงิน 3 กลุ่ม โอบกอดผสานกันโดยมีวงสีเขียวตรงกลางแสดงถึงการเป็นสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ที่คอยประสานเชื่อมโยงดูแลลูกค้าและบริษัทประกันภัยให้ได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย วงกลมสื่อถึงความอบอุ่น ความเชื่อมั่นในความเป็นกลาง ยุติธรรม ที่ลูกค้าและบริษัทประกันภัยพึงมีต่อสมาคมฯ
50 ปี สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจนายหน้าประกันภัยไทยให้ก้าวเคียงคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน