กรุงไทย-แอกซ่า สนับสนุนงาน “Pattaya International Pride 2020” ธีม “Know You Can be yourself อิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง”บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้สนับสนุนงาน “Pattaya International Pride 2020” ภายใต้ธีม “Know You Can be yourself อิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเดินพรมแดง Rainbow Pride ขบวนพาเรดริมหาดพัทยา งานวิ่ง LGBTIQ งานคอนเสิร์ต และบูธกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งงาน และสวัสดิการที่ตอบโจทย์กับกลุ่ม LGBTIQ ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟรสติวัล บีช พัทยา

กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นความเสมอภาค การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเคารพถึงความหลากหลายของกันและกัน โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเพศ และเพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน