“บริษัท กลางฯ” คว้า ISO 9001:2015 จาก “เอสจีเอส”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด โดยผ่านมาตรฐาน UKAS (ระบบงานมาตรฐานสากลของประเทศอังกฤษ) และ NAC (ระบบงานมาตรฐานของประเทศไทย) โดยมีขอบเขตครอบคลุมการจัดการสินไหมทดแทนและการรับประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงการบริการและการสนับสนุนธุรกิจประกันภัยทั้งระบบทั่วประเทศ ซึ่งการได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันภัย ถึงขีดความสามารถในการให้บริการผู้ประสบภัยด้วยมาตรฐานสากลเดียวกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน