สร้างแผ่นดินทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 11

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมปลูกข้าว ปล่อยปลา ในกิจกรรม “สร้างแผ่นดินทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 11” ณ มูลนิธิพันธกิจเด็ก และชุมชน บ้านนานา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งมั่น และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน