“กรุงไทย-แอกซ่าฯ” ปลูกป่า ปลูกความดี  ย้ำจุดยืน Green Insurer ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มเพื่อน

นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมผู้บริหารระดับสูง พนักงานจิตอาสา ตัวแทน และชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 60,000 ต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้น” ครั้งที่ 2 ณ พื้นที่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร “วัดภูยอดรวย” จ. อุบลราชธานี

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่างบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าช่วยรักษาระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์ และตอกย้ำถึงจุดยืนการเป็น Green Insurer หรือบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน