กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม “สร้างแผ่นทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 12”

เพิ่มเพื่อน

นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกข้าวและสนับสนุนพันธุ์ปลาและเป็ด ในกิจกรรม “สร้างแผ่นทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 12” ณ มูลนิธิเด็กฯ บ้านนานา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มุ่งมั่น และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ในการให้โอกาส ไม่ใช่เพื่อการกุศล โดยมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายให้หลายๆ ชุมชนของไทยทำได้ Know You Can

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน