บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์ “โรคร้ายเบาใจ” ที่จะช่วยให้คุณรับมือกับโรคร้ายที่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงถึง 9 กลุ่มโรค ทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงในกรมธรรม์ฉบับเดียว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

ผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์ “โรคร้ายเบาใจ” เป็นแบบประกันพิเศษที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเสนอขายให้กับกลุ่มลูกค้าเกิดใหม่ (Emerging Customer) ได้แก่กลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยมีประกันมาก่อน เช่น กลุ่มคนรายได้น้อย กลุ่มข้าราชการ หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นต้น โดยผลการสำรวจพบว่าลูกค้ากลุ่มนี้มักมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและโรคร้ายแรง และต้องการผลิตภัณฑ์คุ้มครองโรคร้ายแรงที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีเบี้ยประกันภัยที่ราคาไม่แพง มีการจ่ายเงินเป็นก้อน เพื่อที่จะสามารถนำเงินนั้นไปรับการรักษาที่ดีขึ้น หรือเพื่อใช้ในการดูแลตัวเองหรือครอบครัวไปได้ในระยะเวลาหนึ่ง โดยแบบประกันดังกล่าวให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง สมัครได้ง่าย โดยไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อเท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์ “โรคร้ายเบาใจ” มีจุดเด่นดังนี้

  • จ่ายเบี้ยในราคาสบายกระเป๋าด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
  • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงที่พบได้บ่อย รวม 9 กลุ่มโรค
  • เคลมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างกลุ่มโรค
  • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพเพียง 5 ข้อเท่านั้น
  • จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี*

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์ “โรคร้ายเบาใจ” จัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/products/life-accident-and-critical-insurance/roke-rai-bao-jai หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*ผลประโยชน์คือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) กรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินผลประโยชน์ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว กรมธรรม์นี้จะสิ้นผลบังคับทันที

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน