ปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือมีความรับผิดชอบไม่ได้เป็นเพียงแค่เทรนด์การลงทุนที่ถูกกล่าวอ้างถึง แต่อาจเป็นปรัชญาการลงทุนในโลกอนาคต เพราะเงินลงทุนของพวกเราเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกให้มุ่งสนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เราลงทุนเพราะอยากเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจที่เชื่อมั่น ถ้าสินค้าและบริการของบริษัทนั้นร่วมลดภาวะโลกร้อน สนับสนุนความเท่าเทียมของพนักงาน บริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ธุรกิจก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม หากถามว่าเราผิดหรือไม่ที่สนใจผลตอบแทนจากการลงทุนมาเป็นอันดับแรก คงตอบได้ทันทีว่าไม่ผิดเพราะทุกคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่งคั่ง แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเป็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

ในช่วงต้นปี 2021 ทาง Architas ซึ่งเป็นหนึ่งใน AXA Group และสนับสนุนธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit linked) ของบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับ Cicero group บริษัทจัดทำผลสำรวจเชิงลึกในการจัดทำArchitas Global ESG survey* ที่สอบถามผู้คน 11,000 คน ใน 11 ประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย รวมถึงประเทศไทย เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบหรือประเด็นด้าน ESG และศึกษาถึงแรงจูงใจด้านการลงทุน ความคาดหวัง และการให้คำปรึกษาของผู้แนะนำการลงทุน
ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามคนไทย 1,000 คน พบว่าแรงจูงใจสูงสุดของนักลงทุน คือ ความมั่งคั่งทางการเงิน นักลงทุนในทุกๆตลาดเห็นด้วยว่าความมั่งคั่งทางการเงินเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดสำหรับการลงทุนของพวกเขา นอกจากนั้น คนไทยส่วนใหญ่ปรารถนาให้พิจารณามุมมองด้านจริยธรรม (Ethics) ของตนในการลงทุนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (สนใจอันดับ 1 คือฟิลิปปินส์) ในส่วนความคาดหวังด้านผลการดำเนินงาน (Performance expectation) นักลงทุนไทยกว่า 78% ที่สำรวจคาดว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนจะมีผลการดำเนินงานดีกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิมทั่วไป ในขณะที่นักลงทุนไทยเพียง 2% เท่านั้นที่คาดว่าแนวทางปฏิบัติด้าน ESG จะมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่า ทั้งนี้ กลับกลายเป็นนักลงทุนไทยกว่า 66% ยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืน นอกจากนั้น ความคืบหน้าที่สำคัญในไทยก็คือ มีเพียง 19% ของนักลงทุนไม่ได้พูดคุยเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนกับที่ปรึกษาด้านการเงิน (Financial Advisor) แม้ว่าพวกเขาจะพูดว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าก็ตาม ตัวเลขนี้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียซึ่งอยู่ที่ 26%

ทุกท่านจะเห็นแล้วว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ กำลังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit linked) ของบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ก็มีกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลกเป็นตัวเลือกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ฯของบริษัทพิจารณาลงทุนตามพอร์ตการลงทุนแนะนำเบื้องต้น และในฐานะผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Insurer) บริษัทฯมีจุดยืน ในการมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดมา พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน