กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ขยายความคุ้มครองและบริการสินไหมสุขภาพ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19


บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเป็นกำลังใจ และพร้อมอยู่เคียงข้างคุณ ในสถานการณ์วิกฤติที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นี้ เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ด้วยการขยายความคุ้มครองและบริการสินไหมสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โดยให้ความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ รายเดี่ยวและรายกลุ่มตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการรักษาที่ โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข
2) คุ้มครองค่าชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข
3) ให้บริการเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลเครือข่าย (แฟกซ์เคลม) ตามปกติ ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์มีผลบังคับเกิน 90 วัน
ทั้งนี้ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน