กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดสถาบันพัฒนาฯ ฝ่ายขาย และสาขา จ.พิษณุโลก รองรับขยายธุรกิจ

ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินธุรกิจมาครบ 20 ปีในปี 2560 นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและตอกย้ำนโยบายในการสนับสนุนฝ่ายขายที่บริษัทฯ มุ่งเน้นเสมอมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายส่วนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก (Krungthai-AXA Academy) เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในภาคเหนือตอนล่าง และสนับสนุนการสร้างฝ่ายขายที่มีคุณภาพสำหรับทุกช่องทางพร้อมเพิ่มการเข้าถึงลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกสบาย และการบริการที่ดีที่สุด ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคุณเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน

ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายส่วนภูมิภาคและสาขา จ.พิษณุโลกนี้ เป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การขยายตลาดสู่ภูมิภาค ให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อตอกย้ำความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่บริษัทต้องการเป็นบริษัทอันดับ 1 ในใจของคนไทย และเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน