กลุ่มแอกซ่าเอเซียชู AXA Prime เป็นโมเดลต้นแบบของความเป็นมืออาชีพของกลุ่มแอกซ่า ในภูมิภาคเอเซีย

ดร. อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน (CA0) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (จำกัด) มหาชน เปิดเผยว่า “กลุ่มแอกซ่าเอเชีย มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับความเป็นมืออาชีพของทั้งตัวแทนและผู้บริหารฝ่ายขายในทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสภาวะตลาดปัจจุบัน สำหรับสายงานตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานตามแนวทางและหลักการณ์ของ แอกซ่า ไพรม์ (AXA Prime) คือมีทั้ง ศักยภาพ และ ความเชื่อมั่น (Competent & Confident) จะเห็นได้จากผลการทำงานตลอดปี 2564 ถึงแม้ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบาก อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ตัวแทนและผู้บริหารฝ่ายขายของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ก็ไม่ลดละความพยายามในการทำงาน ยังคงเดินหน้าสร้างผลผลิตที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานแบบ Non Stop จนเป็นที่กล่าวขานในกลุ่มแอกซ่าเอเชีย ว่า Thailand Agency เป็น Non Stop Agency คือเป็นตัวแทนฯ ที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนา มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดยยึดหลักการว่า “ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่หยุดทำหน้าที่ของพวกเรา”

กลุ่มแอกซ่าเอเชีย ให้ความสนใจและสอบถามถึงกลยุทธ์ในการทำงานของ ตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตว่า มีแนวทางในการทำงานอย่างไร ถึงได้พิชิตเป้าหมายได้สำเร็จ ทั้งๆที่อยู่ท่างกลางวิกฤติโควิด-19 หลายระลอกในประเทศไทย ดร.อุกฤษฎ์ กล่าวว่า “ยิ่งเกิดวิกฤติโรคบาด เราต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ เพราะอาชีพตัวแทนประกันชีวิต เราเกิดมาเพื่อปกป้อง (Born to Protect) เราปกป้องและดูแลเรื่องความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาล ยามเจ็บป่วย ดูแลเงินก้อนเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายแรง หรือถ้าเกิดการจากไป เราดูแลครอบครัวของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกครั้งที่มีการจากไปของหัวหน้าครอบครัว สิ่งที่เหลืออยู่จะต้องไม่ใช่หนี้ให้คนที่ลูกค้ารัก คือทำให้หนี้กลายเป็นศูนย์ หรืออีกนัยยะหนึ่งคือการเปลี่ยนหนี้สินให้เป็นทรัพย์สินนั่นเอง”

จากหลักคิดวิธีคิดเช่นนี้ ตัวแทนฯ ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงมุ่งมั่นทำงานแบบ Non Stop และสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ของประเทศไทยที่ผ่านมา เวลาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า “การมีประกันสำคัญกว่าเงินสด”

ความเป็นมืออาชีพตามแนวทาง แอกซ่า ไพรม์ (AXA Prime) ตลอดช่วงเวลาสองปีของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คือ การทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและด้วยเป้าประสงค์ที่ถูกต้อง (Do the right things, in the right way with the right purposes)

“ผมมีความเชื่อว่า “ความใกล้ชิด แก้ปัญหาทุกโรค” เราจึงเน้นการทำงานแบบ เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ แม้สถานการณ์ของเราต้องรักษาระยะห่างก็ตาม (ห่างตัวแต่เราไม่ห่างใจ) กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านระบบดิจิทัล ผ่านแนวทางประชุมระยะไกล (Virtual meeting) กลับทำให้เรา จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝ่ายขายได้ดีและถี่ขึ้น แถมยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นด้วย รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือในการขายและการบริหาร เช่น AdvisorZone (Remote selling), iPro, My Wealth+, Emma ล้วนเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของฝ่ายขายในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทีมงานฝ่ายขาย สมกับเป็นสายงานตัวแทนที่มีความเป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง  แอกซ่า ไพรม์ (AXA Prime) จึงเป็นคำตอบและแนวทาง ถือเป็นนิยามใหม่ของความเป็นมืออาชีพของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ครับ”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน