คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดโครงการ “HT Camp on Campus 2024” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าชมมหาวิทยาลัยและเรียนรู้การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง

โดยมีนักเรียนจาก 5 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่  โรงเรียนไทรน้อย โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ (SIBA College)

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรุจน์ สโรบล ผู้ชำนาญการอาวุโส ด้านบริการวิชาการ กล่าวบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ยุวรี โชคสวนทรัพย์ หัวหน้าทีมการตลาดและประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(DPU) ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการ “HT Camp on Campus 2024” เป็นกิจกรรมในลักษณะ Mini Open House ที่มุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งนี้ ยังถือเป็นครั้งแรกที่คณะฯได้รวบรวมกิจกรรมของการท่องเที่ยวและการโรงแรมไว้ในโครงการเดียวกัน ทำให้มีเด็กสนใจเข้าร่วมมากกว่าทุกครั้ง    

โดยกิจกรรมนี้ ถูกออกแบบให้สอดแทรกเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ อาทิ การนำชมพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  ก็เป็นการสอดแทรกวิชามัคคุเทศก์เข้ากับกิจกรรม  การแต่งหน้าคัพเค้ก DIYและผสมเครื่องดื่ม DIY เกี่ยวเนื่องกับวิชาการโรงแรม ส่วนการทำถุงผ้า DIY โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ จะเชื่อมโยงกับรายวิชาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ผลักดันเรื่องความยั่งยืน

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เครือข่ายของคณะฯร่วมจัดขึ้น คือ การฝึกทักษะสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง ณ บูธของทรู (True) ซึ่งได้นำนักศึกษาต่างชาติจาก Volunteer English Bangkok มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่น้อง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดร.ยุวรี กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทย ว่า หลังโควิด-19 การท่องเที่ยวฟื้นตัว ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีความต้องการแรงงานสูง จึงทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน

จากรายงานสถิติของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย จำนวน 28 ล้านคน และช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยจำนวน 14.7 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทางคณะฯ จึงมีแผนปรับปรุงและขยายหลักสูตรการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงาน จากเดิมมีหลักสูตรหลัก 2 สาขา ได้แก่ 1.การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ และ 2.การโรงแรมและธุรกิจอาหาร ปรับเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย 1. การท่องเที่ยว 2. การโรงแรม และ 3. การประกอบอาหาร นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำงานด้านการบริการ โดยที่ผ่านมาได้จัดการอบรมบัตรมัคคุเทศก์รุ่นแรก และกำลังรับสมัครรุ่นที่ 2 เนื่องจากผลตอบรับดี ผู้ผ่านการอบรมได้มีโอกาสเข้าทำงานจริง

นางสาวปวริศา ชนะนันทศักดิ์ (ตาม) และนางสาวณิชา นิพพาเฮง (อาย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพฯ ร่วมแชร์ประสบการณ์ว่า “น้องตาม” มีความสนใจในการเข้าแคมป์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบริการ

เนื่องจากรู้สึกประทับใจหลังได้เห็นการให้บริการที่ดีจากพนักงานโรงแรม รวมถึงแอร์โฮสเตส จึงมีความคิดอยากทำงานด้านนี้ เมื่อทราบข่าวว่าทางคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU เปิดแคมป์จึงรีบสมัครทันที สำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้จำกัดเพียงงานมัคคุเทศก์และพนักงานโรงแรมเท่านั้น แต่สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพอื่นได้

ด้าน “น้องอาย” กล่าวเสริมว่า  เดิมไม่เคยมีความสนใจในสาขาวิชานี้มากนัก และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเพื่อนชวน แต่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว รู้สึกสนุกสนานและเกิดความสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพด้านการบริการ โดยกิจกรรมการผสมเครื่องดื่ม DIY เป็นกิจกรรม Workshop ที่ประทับใจมากที่สุด โดยน้องทั้งสองคนได้กล่าวทิ้งท้ายว่า บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมีความร่มรื่นมาก ตลอดกิจกรรมอาจารย์และรุ่นพี่ดูแลเป็นอย่างดีและมีความเป็นกันเอง ส่งผลให้ทั้งคู่อยากเข้าศึกษาต่อในสถาบันนี้ จึงอยากชวนให้เพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป นอกจากจะสนุกแล้วยังได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ด้วย 

สำหรับผู้สนใจติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ https://tourism.dpu.ac.th/   

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน