LH Bank เร่งช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมให้เงินกู้เสริมสภาพคล่อง และพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่าธนาคารมีความห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องและพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเร็ว ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา LH Bank ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และในการ ให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และมาตรการช่วยเหลือจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ดังนี้

มาตรการที่ 1 การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563 ให้แก่ลูกค้าธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อช่วยให้มีสภาพคล่องรองรับรายจ่ายที่จำเป็น

มาตรการที่ 2 การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่อง ให้แก่ลูกค้าธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท
– ลูกค้าสามารถกู้เพิ่มได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
– อัตราดอกเบี้ย 2% เป็นเวลา 2 ปี และไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือน

นางสาวชมภูนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือลูกค้าให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีและเห็นว่ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของท่าน เพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1327

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน