สมาคมประกันชีวิตสิงคโปร์ (แอลไอเอ:LIA) เปิดเผยว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันสุขภาพมีสัดส่วน 81% ของการเติบโตของต้นทุนที่เกิดจากแผน Private Integrated Plan (IP) ตั้งแต่ปี 2553-2562 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันสุขภาพทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 267 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (199 ล้านดอลลาร์) เป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เพิ่มขึ้น 6 เท่า) ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2562  ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกัน ต้นทุนในการจัดการเพิ่มขึ้นจาก 53 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 166 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เพิ่มขึ้น 3.1 เท่า) ส่วนต้นทุนการจัดจำหน่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 79 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 267 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เพิ่มขึ้น 3.3 เท่า)

สมาคมแถลงข้อมูลนี้เพื่อโต้ต่อการวิจารณ์ของสมาคมการแพทย์แห่งสิงคโปร์ (SMA) เกี่ยวกับวิธีที่ บริษัท ประกันเอกชนจัดการ IP ซึ่งเป็นแผนประกันสุขภาพส่วนตัวที่เป็นทางเลือกที่ให้ความคุ้มครองทางการแพทย์นอกเหนือจากที่รัฐบาลดำเนินการขั้นพื้นฐาน แผนประกันสุขภาพที่เรียกว่า MediShield Life

SMA ได้แถลงการณ์จุดยืนจำนวน 10 หน้าเมื่อวันที่ 25 มีนาคมโดยกล่าวหาว่า บริษัท ประกันเอกชนจัดตั้งทีมแพทย์ “พิเศษมาก” เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยและการจัดอัตราค่าธรรมเนียมตามเพดานด้านล่างของเกณฑ์มาตรฐานค่าธรรมเนียมที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้   นอกจากนี้ ภาค IP ในปัจจุบัน ดูเหมือนจะขาดทุนหรือไม่ยั่งยืนและต้องใช้มาตรการเพื่อลดต้นทุนการบริหารและกำลังแรงงานคนในภาค IP

สมาคมประกันชีวิตฯได้แถลงเมื่อวันที่ 2 เมษายนว่า หากอัตราการเรียกค่าสินไหมในปัจจุบันยังคงเพิ่มขึ้น 25% ต่อไปโดยมีอัตราการเติบโตรวมต่อปี 10%  อัตราการเรียกค่าสินไหมก็อาจจะถึง 30-40% ใน 5 ปี และถึง 50-65%ใน 10 ปี และเมื่อถึงจุดหนึ่ง อาจจะมีผลกระทบต่อเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง

อัตราการเรียกค่าสินไหมสำหรับ IP เติบโตประมาณ 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งใกล้เคียงกับการเติบโตของอัตราการเรียกค่าสินไหมของ MediShield Life ซึ่งอยู่ที่ 10%  LIA กล่าวว่า คำถามสำคัญคือ CAGR 10% ในอัตราการเรียกสินไหมทดแทนนั้นเหมาะสมและสามารถจัดการได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังกล่าวว่าสมาคมกำลังอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับนักวิชาการในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนที่ทำให้ต้นทุนใน IPเพิ่มขึ้น

สมาคมยังกล่าวอีกว่า ในขณะที่การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้น และ ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ SMA ที่ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่ทำให้ บริษัทที่ทำประกัน IPมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

LIA กล่าวว่า การจัดการค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเป็นปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งไม่มีวิธีแก้ไขได้ง่ายๆ ในขณะเดียวกันการไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่ทางเลือกเพราะการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านการดูแลสุขภาพในปัจจุบันในสิงคโปร์ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความยั่งยืนอย่างแท้จริง

สมาคมกล่าวว่าได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องถึงความจำเป็นในการดำเนินการร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหานี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน