กองทุนประกันชีวิต ลงพื้นที่รุกให้บริการตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต กล่าวว่าเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 กองทุนได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานเครือข่าย

ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกตามโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้สูงอายุตังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

โดยกองทุนได้เผยแพร่ความรู้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตในส่วนที่เกี่ยวกับเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ พร้อมให้บริการตรวจสอบสิทธิแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานด้วย พบว่าประชาชนที่ทำประกันชีวิตไว้มีสิทธิในเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความหลายราย จึงได้แนะนำให้ยื่นขอรับเงินดังกล่าวจากกองทุนต่อไป

ซึ่งการดำเนินการเผยแพร่ความรู้และการคืนเงินให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และระเบียบกองทุนประกันชีวิต โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบประกันชีวิตว่าทำประกันชีวิตไว้แล้วไม่สูญเปล่า สุดท้ายแล้วยังมีกองทุนประกันชีวิตให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้อีก

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน