กองทุนประกันชีวิต บริการจุดเดียวจบในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ 13-14 ก.ค.62 @เซ็นทรัลฯ เวสต์เกต

เพิ่มเพื่อน

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เผยว่า กองทุนได้เข้าร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกตในครั้งนี้จะเปิดให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานแบบ “จุดเดียวจบ.” โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านโปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ และหากพบว่าตนเองเป็นผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิ์ในเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ก็สามารถยื่นคำร้องขอพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินในกรณีเงินไม่เกิน 50,000 บาท กองทุนจะโอนเงินให้ได้ทันที

นอกจากนั้นยังให้บริการข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กองทุนพร้อมรับของที่ระลึกอีกด้วย ซึ่งการดำเนินงานเชิงรุกนี้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ต้องการให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิต อันจะส่งผลให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน