กองทุนประกันชีวิต  มอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความคนเมืองชล 1.4 แสนบาท

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองทุนประกันชีวิต โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุน ได้ทำพิธีส่งมอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความให้ นางสาวนริศา กลิ่นกุหลาบทอง ประชาชนจังหวัดชลบุรี ผู้เอาประกันชีวิต  เป็นเงินจำนวน 145,824 บาท 

ซึ่งเป็นเงินที่คุณพ่อของคุณนริศา ได้ทำประกันชีวิตไว้ให้ โดยมีบริษัทไทยประกันชีวิต เป็นผู้รับประกันไว้เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว แต่ไม่ได้ไปขอรับเงินตามกรมธรรม์จากบริษัท จนเวลาล่วงพ้น 10 ปี บริษัทจึงนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิตตามกฎหมาย

นางสาวนริศา เปิดเผยว่า สาเหตุที่ไม่ได้ไปรับเงินจากบริษัทเนื่องจากไม่ทราบว่าคุณพ่อได้ทำประกันไว้ให้  และคุณพ่อไม่ได้บอกลูกว่าได้ซื้อประกันชีวิตไว้ให้  จนเวลาผ่านล่วงเลยมานาน กระทั่งมาเจอตัวแทนบริษัทประกันชีวิตที่เป็นผู้รับเงินประกันได้สอบถามติดตาม  จึงทราบว่า คุณพ่อได้ทำประกันชีวิตไว้ให้และเงินจำนวนดังกล่าวที่ส่งต่อเนื่องมานาน 20 ปีจนครบอาสัญญา แต่บริษัทไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากว่ามีการย้ายที่อยู่และไม่ได้แจ้งบริษัทผู้รับประกันไว้ 

และได้รับการแนะนำจากตัวแทนประกันชีวิตให้มารับเงินคืนที่กองทุนประกันชีวิต จึงรู้สึกดีใจมากที่กองทุนฯได้เก็บเงินไว้ให้ ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจในระบบการประกันภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทางกองทุนฯได้แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า ทางกองทุนฯได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า  ยังมีเงินของพี่น้องอีก 2 คนที่คุณพ่อได้ทำประกันชีวิตไว้ให้ด้วย ซึ่งจะรีบแจ้งให้มารับเงินคืนต่อไป และจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ  ตลอดจนเรื่องการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ของกองทุนให้ประชาชนทราบต่อๆไปอีกด้วย

  พร้อมกันนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ได้ร่วมส่งมอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ให้ผู้เอาประกันชีวิตในรายดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

ดังจะเห็นได้จากกรณีของ นางสาวนริศา ในที่สุดแล้วเงินที่ทำประกันชีวิตไว้ไม่สูญเปล่า เพราะมีกองทุนประกันชีวิตยังคงเก็บเงินไว้คืนให้ ดังนั้น จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้เอาประกันชีวิตอีกแปดแสนกว่ารายที่มีสิทธิในเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ได้ตรวจสิทธิของท่าน ทางเวปไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th และถ้าพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ ก็ขอรับเงินได้ที่กองทุนประกันชีวิต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน